be.yourself

20 tekstów – auto­rem jest be.your­self.

Żyć i spoglądać na przyszłość przez pryz­mat Two­jej osoby. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 7 czerwca 2010, 17:06

Proszę nie mów jak Ci przyk­ro, bo ja wiem, że chcesz już do niej iść... 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 czerwca 2010, 15:34

Dogłębnie zniszczyć to co się kocha, sa­memu so­bie za­dać ból. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2010, 15:28

- Sądzę, że mnie kochała, bo była ze mną, aż dwa lata...
- A co po­wiesz o dziew­czy­nie, która cze­kała na Ciebie przez te dwa lata? 

myśl
zebrała 38 fiszek • 17 marca 2010, 21:59

Nig­dy nie prze­puszczałam, że za­dawa­nie bólu psychiczne­go dop­ro­wadza Cię do euforii... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 14 marca 2010, 15:08

Do­piero po stra­cie uświado­miłam so­bie jak bar­dzo go pot­rze­buje żeby nor­malnie funkcjonować... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 13 marca 2010, 17:51

Przy mnie masz całko­wity kom­fort by­cia sobą. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 23 lutego 2010, 19:03

Wys­tar­czy spoj­rzeć w niebo, aby dos­trzec piękno świata... 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 lutego 2010, 21:06

Im bar­dziej jes­teś za­kaza­ny tym bar­dziej chcę dzielić z Tobą każdą chwilę... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 21 lutego 2010, 21:26

Uwol­nić się od "WCZO­RAJ" , które przez cały czas nas śledzi i skreśla "TE­RAZ", a prze­de wszys­tkim nie da­je szan­sy " JUTRZE" 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 lutego 2010, 22:57
be.yourself

- Nieobliczalna, rozchwiana emocjonalnie histeryczka [?] - Cholernie wrażliwa na swoim punkcie, delikatnie ambitna i strasznie leniwa... - Niepoprawna romantyczka [?], ufająca przeznaczeniu (pff...) " Zrozumieć miłość - oto mój cel. Gdy kochałam, czułam, że naprawdę żyję. Wiem też, że wszystko co teraz mam, jakkolwiek może się wydawać ciekawe, nie wzbudza we mnie entuzjazmu."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

be.yourself

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność